Čakalne dobe in naročanje

Čakalne dobe in naročanje

1. ČAKALNA DOBA – OKULISTIKA KAMELEON

AMBULANTA SLOVENSKA UL. 17, MARIBOR, zdravnica Maja Triplat, dr. med., spec. oftalmologije

AMBULANTA CANKARJEVA UL. 11, MARIBOR, zdravnik Aleksandar Blaževac, dr. med., spec. oftalmologije

 • Stopnja nujnosti NUJNO: v 24 urah, kadar je delovni čas ambulante
 • Stopnja nujnosti ZELO HITRO
 • Stopnja nujnosti HITRO
 • Stopnja nujnosti REDNO

Navedeni termini predstavljajo datum za prvi pregled pri specialistu oftalmologu. Čakalna doba za kontrolni pregledi ni enaka navedenemu datumu in se dnevno spreminja. Bolnike za kontroli pregled najprej uvrstimo v čakalni seznam, potem pa jih glede na stopnjo nujnosti prerazporedimo na termine, ki so namenjeni kontrolnim pregledom.

Preveri čakalne dobe in proste termine na ezdrav.si: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

2. STORITVE PREKO NAPOTNICE

Stopnjo nujnosti določi napotni zdravnik.

NUJNO – s stopnjo nujnosti nujno, se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj, 24 ur od predložitve napotne listine;

ZELO HITRO – s stopnjo nujnosti zelo hitro, se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh, napotno listino pa je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v petih (5) dneh;

HITRO – s stopnjo nujnosti hitro, se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo v roku treh mesecev (napotno listino je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene izdaje),

REDNO – s stopnjo nujnosti redno, se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo v roku šestih mesecev (napotno listino je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene

3. PREGLEDI ZA UGOTOVITEV DIOPTRIJE

PREGLEDI ZA UGOTOVITEV DIOPTRIJE ZA OČALA ALI KONTAKTNE LEČE SO EDINI SPECIALISTIČNI OFTALMOLOŠKI

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, KI SE OPRAVIJO BREZ NAPOTNICE IN ZA NJIH ČAKALNE DOBE NE VELJAJO. NANJE SE LAHKO NAROČITE NA VSE SPODAJ NAVEDENE NAČINE.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

4. NAROČITE SE LAHKO

a) osebno z napotnico izbranega zdravnika v času uradnih ur ene oziroma druge ambulante,

b) po elektronski pošti:

 • v ambulanto OKULISTIKA KAMELEON v Slovenski ulici 17 na naslov: ambulantaslo@okameleon.si,
 • v ambulanto OKULISTIKA KAMELEON v Cankarjevi ulici 11 na naslov: ambulantacan@okameleon.si

c) po telefonu:

 • OKULISTIKA KAMELEON v Slovenski ulici 17: tel. št.: 02 250 13 04 v terminih: ponedeljek, sreda, četrtek med 15.00 – 16.00 uro, torek med 10.00 – 11.00 uro,
  petek med 11.00 – 14.00 uro
 • OKULISTIKA KAMELEON v Cankarjevi ulici 11 tel. št.: 02 252 42 77 v terminih: ponedeljek med 11.00 – 13.00, torek, sreda, četrtek med 15.30 – 16.30 uro,
 • petek med 13.00 – 15.00 uro

d) pisno po pošti na naslov: OKULISTIKA KAMELEON, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ali OKULISTIKA KAMELEON, Cankarjeva ulica 11, Maribor

Odgovorni osebi za čakalni seznam sta:

 • Katja Rožič, dipl. med. sestra, OKULISTIKA KAMELEON, ambulanta Slovenska ulica 17, Maribor, tel.: 02 250 13 04, e-naslov: ambulantaslo@okameleon.si
 • Darinka Cvetkovska, zdravstvena administratorka, ambulanta Cankarjeva ulica 11, Maribor, tel.: 02 252 42 77, e-naslov: ambulantacan@okameleon.si

Zdravstvena dejavnost, na področju specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti okulistike, se izvaja na podlagi ODLOČBE O PODELITVI KONCESIJE ŠTEVILKA 503-181/2004, izdane s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije dne 18. 1. 2004. Odločba je bila podeljena za nedoločen čas.

Nosilci zdravstvene dejavnosti so:

 • Aleksandar Blaževac, dr. med., spec. oftalmolog,
 • Maja Triplat, dr. med., spec. oftalmolog

Zdravstvena dejavnost v mreži javne zdravstvene službe se izvaja po urniku in samoplačniško po dogovoru izven tega urnika.

5. SAMOPLAČNIŠKI PREGLEDI

po dogovoru brez čakalnih dob